B19 – Đo khoảng cách bằng cảm biến siêu âm (Sonar SEN136B5B)

Cảm biến siêu âm SEN136B5B là sản phẩm của hãng Seeedstudio. Nó có khả năng đo khoảng cách của vật thể đặt phía trước trong khoảng từ 3cm đến 400cm. Nó phát ra một chuỗi xung âm thanh và đo âm phản hồi. Cảm biến này đơn giản, chỉ có 3 chân, 2 chân cấp nguồn và 1 chân tín hiệu. Trong ví dụ này, bo Arduino sẽ phát ra một xung ngắn và dò tín hiệu phản hồi. Quãng thời gian của xung phản hồi tương ứng với thời gian âm thanh đi và bật trở lại. Dựa trên thông tin về vận tốc âm thanh, ta sẽ tính được quãng đường.

 

Continue reading “B19 – Đo khoảng cách bằng cảm biến siêu âm (Sonar SEN136B5B)”