B23 – Kiểm tra và thử nghiệm ESP8266

Hiện nay, xu thế IoTs đang rất mạnh. Mạch ESP8266 cho phép kết nối vi xử lý với internet thông qua wifi. Với giá rẻ và dễ sử dụng, ESP8266 đang được sử dụng khá rộng rãi.

Trong bài này, ta sẽ kết nối với Arduino để kiểm tra kết nối thử wifi. Đồng thời, điều chỉnh tốc độ giao tiếp của mạch để tương thích với Arduino.

Continue reading “B23 – Kiểm tra và thử nghiệm ESP8266”