B23 – Kiểm tra và thử nghiệm ESP8266

Hiện nay, xu thế IoTs đang rất mạnh. Mạch ESP8266 cho phép kết nối vi xử lý với internet thông qua wifi. Với giá rẻ và dễ sử dụng, ESP8266 đang được sử dụng khá rộng rãi.

Trong bài này, ta sẽ kết nối với Arduino để kiểm tra kết nối thử wifi. Đồng thời, điều chỉnh tốc độ giao tiếp của mạch để tương thích với Arduino.

Phiên bản khác nhau nhưng vị trí chân như nhau

Sơ đồ kết nối

Vì ESP8266 dùng điện áp 3.3V nên phải chú ý gắn cầu chia áp cho chân RX, TX. Nếu có mạch chuyển mức điện áp thì sẽ tốt hơn, tuy nhiên dùng điện trở vẫn hoạt động tốt.

Mạch ESP8266 dùng nguồn cao, có thể lên 350mA nên dùng nguồn ngoài qua ổn áp là lựa chọn tốt nhất.

Đổi baudrate về 9600:

AT+UART_DEF=9600,8,1,0,0

One Reply to “B23 – Kiểm tra và thử nghiệm ESP8266”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *