Vẽ mạch điện tử với Eagle

  • Vẽ sơ đồ mạch điện tử (schematic)
  • Thiết kế mạch in (pcb)

Tải chương trình phần mềm miễn phí Eagle 7.2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *