B26 – Sử dụng K-thermocouple

Các cảm biến thông thường có giải đo hẹp. Sử dụng K-thermocouple cho phép đo nhiệt độ trong giải rộng hơn rất nhiều. Với IC hỗ trợ MAX6675, ta có thể đo nhiệt độ từ 0 đến 1000 độ C. Với K-thermocouple ta có thể làm mạch đo trong lò nướng, nồi hấp, lò bánh để theo dõi và kiểm soát nhiệt độ.

Continue reading “B26 – Sử dụng K-thermocouple”

P9 – Điều khiển thiết bị bằng giọng nói (P1)

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, xu hướng nhà thông minh trong đó có điều khiển thiết bị bằng giọng nói. Người dùng có thể sử dụng điện thoại của mình để kiểm tra, theo dõi và điều khiển các thiết bị trong nhà. Trong bài này, chúng ta thực hiện một chương trình đơn giản điều khiển bằng giọng nói sử dụng kết nối Bluetooth. Continue reading “P9 – Điều khiển thiết bị bằng giọng nói (P1)”