P9 – Điều khiển thiết bị bằng giọng nói (P1)

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, xu hướng nhà thông minh trong đó có điều khiển thiết bị bằng giọng nói. Người dùng có thể sử dụng điện thoại của mình để kiểm tra, theo dõi và điều khiển các thiết bị trong nhà. Trong bài này, chúng ta thực hiện một chương trình đơn giản điều khiển bằng giọng nói sử dụng kết nối Bluetooth.

Kết nối Bluetooth rất đơn giản, được sử dụng rộng rãi. Chip Bluetooth phổ thông như HC05 hay HC06 có giá rẻ. Trong khi đó, các chip Bluetooth mới cho phép tăng khoảng cách kết nối lên vài trăm mét. Trong hình là Bluetooth NRF51822 tầm xa Kết nối với vi xử lý rất đơn giản Viết chương trình trên điện thoại bằng MIT App Inventor.  Tải chương trình Điều khiển giọng nói tại đây

Có thể xem lại bài Điều khiển xe bằng Bluetooth để biết thêm chi tiết. Chương trình cho Arduino ngắn gọn như sau:

// Voice control
// 
#define Light01 6
#define Light02 7

char c;

void setup() 
{
 pinMode(Light01, OUTPUT);
 pinMode(Light02, OUTPUT);
 Serial.begin(9600); // Bluetooth module comm
}

void loop() 
{
 c = 0;
 //
 if(Serial.available() >= 1)
 {
 c = Serial.read();
 //Serial.print(c);
 }
 //
 if (c == '1')
 {
 // Light 01 off
 digitalWrite(Light01, LOW);
 }
 //
 if (c == '2')
 {
 // Light 02 on
 digitalWrite(Light01, HIGH);
 }
 //
 if (c == '3')
 {
 // Light 02 off
 digitalWrite(Light02, LOW);
 }
 //
 if (c == '4')
 {
 // Light 02 on
 digitalWrite(Light02, HIGH);
 }
 //
 if (c == '5')
 {
  // Door close
  delay(100);
 }
 //
 if (c == '6')
 {
 // Door open
 delay(100);
 }
}

Xem video hướng dẫn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *