B26 – Sử dụng K-thermocouple

Các cảm biến thông thường có giải đo hẹp. Sử dụng K-thermocouple cho phép đo nhiệt độ trong giải rộng hơn rất nhiều. Với IC hỗ trợ MAX6675, ta có thể đo nhiệt độ từ 0 đến 1000 độ C. Với K-thermocouple ta có thể làm mạch đo trong lò nướng, nồi hấp, lò bánh để theo dõi và kiểm soát nhiệt độ.

Thermocouple có nhiều loại, cấu thành từ lớp tiếp xúc của hai kim loại khác nhau. Nó sinh ra mức điện áp thay đổi khi tiếp xúc với nhiệt độ khác nhau. Trong đó loại K là thông dụng nhất, rẻ tiền và độ chính xác cao.

Khi sử dụng với vi xử lý, ta cần một IC giao tiếp. Trong trường hợp này là MAX6675 được gắn sẵn trên mạch. Chú ý dây đỏ của Thermocouple sẽ nối đến đầu đánh dấu (+).

Sơ đồ kết nối đến Arduino rất đơn giản, chỉ cần 3 chân giao tiếp. Trong chương trình cần bổ sung thư viện MAX6675 của Adafruit.

Chương trình hiển thị nhiệt độ thông qua máy tính

#include "max6675.h"

int ktcSO = 4;
int ktcCS = 5;
int ktcCLK = 6;

MAX6675 ktc(ktcCLK, ktcCS, ktcSO);

void setup() 
{
   Serial.begin(9600);
   //
   Serial.println("MAX6675 test");
   //
   delay(500);
}

void loop() 
{
   Serial.print("Độ C = "); 
   Serial.println(ktc.readCelsius());
   Serial.print("Độ F = ");
   Serial.println(ktc.readFahrenheit());

  delay(1000);
}

Ngoài ra, ta có thể sử dụng màn hình LCD để hiển thị trực tiếp

Xem video hướng dẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *