B29 – Kết nối, kiểm tra và sử dụng OLED 1,3 inch

Màn hình LCD loại 16×2 hoặc tương tự có giới hạn về kích thước và hình ảnh, ký tự có thể hiển thị. Màn hình OLED mới có giá thành không cao, đồng thời có thể hiển thị cả ký tự cũng như hình ảnh đặc biệt. Trong bài này, chúng ta sẽ thử kiểm tra và sử dụng OLED 1,3 inch phổ thông.

Continue reading “B29 – Kết nối, kiểm tra và sử dụng OLED 1,3 inch”