Tìm hiểu Lock bits & Fuse bits trên vi điều khiển họ AVR

AVR® Fuses nằm trong khu vực bộ nhớ bền vững (non-volatile memory) cho phép cấu hình phần cứng của vi điều khiển họ AVR. Các Fuses này thường được tạo thành bởi vài thanh ghi. Mỗi bit sẽ định nghĩa một chức năng phần cứng. Thông tin chi tiết về từng bit và tác động của chúng được trình bày trong tài liệu đi kèm. Các thông số về tốc độ xung nhịp, bộ đếm và các chức năng hỗ trợ sửa lỗi là những cài đặt phổ thông mà đa số vi điều khiển đều sở hữu.

Continue reading “Tìm hiểu Lock bits & Fuse bits trên vi điều khiển họ AVR”

Bài tập ví dụ cho Vi điều khiển Atmega8 (P2)

Trong phần này tiếp tục là tập hợp các bài tập ví dụ cho Vi điều khiển Atmega8.  Chúng ta sẽ làm quen với việc sử dụng ngôn ngữ C để thực hiện một số ví dụ minh họa. Các bài tập gồm có việc sử dụng cổng cửa có sẵn để bật tắt đèn LED; vòng lặp và điều kiện; sử dụng mảng; ngắt phần cứng ngoài INT0; sử dụng bộ định thời Timer, biến đổi ADC, truyền thông chuẩn USART…

Continue reading “Bài tập ví dụ cho Vi điều khiển Atmega8 (P2)”

B30 – Sử dụng Servo

Servo được sử dụng khá nhiều trong các hệ thống làm nhiệm vụ điều khiển vị trí hoặc góc quay của thiết bị. Servo thực chất là một động cơ DC với hệ thống bánh răng đặc biệt giúp nó có thể được điều khiển chính xác góc quay. Trong bài này chúng ta làm quen với việc sử dụng Servo.

Continue reading “B30 – Sử dụng Servo”

Bài tập ví dụ cho Vi điều khiển Atmega8 (P1)

Tập hợp một số bài tập ví dụ cho Vi điều khiển Atmega8. Trong phần này chúng ta sử dụng ngôn ngữ Hợp ngữ (Assembly) để thực hiện một số ví dụ minh họa. Các bài tập gồm có việc sử dụng cổng cửa có sẵn để bật tắt đèn LED; tạo hàm trễ; vòng lặp; tạo bảng và sử dụng bảng; ngắt phần cứng ngoài INT0; sử dụng bộ định thời Timer, biến đổi ADC, truyền thông chuẩn USART

Continue reading “Bài tập ví dụ cho Vi điều khiển Atmega8 (P1)”