Tài liệu Điện tử Hạt nhân

Tài liệu tham khảo Điện tử hạt nhân cho học sinh, sinh viên và người làm việc trong lĩnh vực

Chương I. TƯƠNG TÁC CỦA BỨC XẠ VỚI VẬT CHẤT

Chương II. DETECTOR GHI ĐO BỨC XẠ VÀ SƠ ĐỒ LIÊN KẾT

Chương III. CÁC KHỐI ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ

Chương IV. CÁC SƠ ĐỒ BIẾN ĐỔI TƯƠNG TỰ SỐ

Chương V. ỨNG DỤNG PSD VÀ FPGA TRONG THIẾT KẾ GHI ĐO BỨC XẠ

Chương VI. BIẾN ĐỔI THỜI GIAN THÀNH BIÊN ĐỘ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ THỜI GIAN

Chương VII. CÁC HỆ THỐNG ĐO BỨC XẠ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO TRONG VẬT LÍ HẠT NHÂN

Vật lý 5- dien_tu_hat_nhan_nguyen_duc_hoa_884

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *