Tìm hiểu Lock bits & Fuse bits trên vi điều khiển họ AVR

AVR® Fuses nằm trong khu vực bộ nhớ bền vững (non-volatile memory) cho phép cấu hình phần cứng của vi điều khiển họ AVR. Các Fuses này thường được tạo thành bởi vài thanh ghi. Mỗi bit sẽ định nghĩa một chức năng phần cứng. Thông tin chi tiết về từng bit và tác động của chúng được trình bày trong tài liệu đi kèm. Các thông số về tốc độ xung nhịp, bộ đếm và các chức năng hỗ trợ sửa lỗi là những cài đặt phổ thông mà đa số vi điều khiển đều sở hữu.

Continue reading “Tìm hiểu Lock bits & Fuse bits trên vi điều khiển họ AVR”