B31 – Sử dụng NodeMCU với Arduino IDE

NodeMCu là một hệ thống tích hợp chip Wifi ESP8266 của Expressif cùng với chip giao tiếp USB CP2102. Với bản Trung quốc thì chip USB là CH340 giống như bản Arduino. Có thể coi NodeMCU là thiết bị tích hợp Wifi rẻ nhất hiện nay. Phiên bản mới nhất hiện là V3 với tên gọi ESP-12.

NodeMCU có các chân giao tiếp thông thường GPIO, SPI, USART, ADC và cấp nguồn. Nó sử dụng điện áp 5V qua cổng USB.

sơ đồ chân như sau

Để có thể làm việc với Arduino IDE cần cài bổ sung thư viện.

  • Tools –> Board –> Boards manager…

  • Gõ tìm kiếm esp8266 by ESP8266 Community và cài đặt

    • File –> Preferences

  • Trong mục Additional Boards Manager URLs, gõ vào địa chỉ sau //arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Như vậy là ta có thể nạp chương trình cho NodeMCU bằng Arduino IDE. Lựa chọn bo tương ứng:

  • Tools > Board > ESP8266 Modules –> NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)

3 Replies to “B31 – Sử dụng NodeMCU với Arduino IDE”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *