Nạp chương trình cho AVR Atmega với mạch nạp USBISP

Sau khi viết chương trình cho vi điều khiển, mô phỏng chỉ là bước đệm nhằm kiểm tra tính năng của chương trình. Hiện nay có rất nhiều loại mạch nạp, từ đơn giản rẻ tiền đến phức tạp với giá thành cao. Cụ thể với trường hợp sử dụng Atmel Studio, người ta có thể sử dụng mạch nạp AVRisp mkII, Dragon hay JTAGICE. Chúng hỗ trợ nhiều tính năng và kiểu nạp khác nhau như ISP, PDI cho linh kiện mới. Tuy nhiên những mạch nạp này khá đắt tiền. Trong loạt ví dụ này, chúng ta sử dụng Atmeg8 là loại vi điều khiển phổ thông nên có thể sử dụng những mạch nạp khác để tiết kiệm kinh phí. Điển hình nhất là mạch nạp USBISP cho AVR.

Continue reading “Nạp chương trình cho AVR Atmega với mạch nạp USBISP”