P12 – Máy phát xung dùng AD9833

Trong quá trình làm điện tử, một thiết bị khá quan trọng đó là máy phát xung. Bên cạnh nguồn điện, đồng hồ đo hay máy hiện sóng, máy phát xung giúp chúng ta dễ dàng kiểm tra khả năng hoạt động của mạch. Với tín hiệu từ máy phát xung cấp cho lối vào của mạch, ta có thể biết được tình trạng hoạt động của mạch trong rất nhiều trường hợp. Trong bài này chúng ta sẽ cùng làm một máy phát xung dùng AD9833.

Continue reading “P12 – Máy phát xung dùng AD9833”