Cài đặt và sửa lỗi Arduino (bản Trung quốc) không nhận USB

Sự phát triển của cộng đồng Arduino ngày càng lớn, rất nhiều ứng dụng được phát triển. Tuy nhiên, giá thành của Arduino gốc khá đắt. Với tính chất mã nguồn mở miễn phí, nhiều công ty của Trung quốc đã làm lại các bo Arduino với giá thành rẻ hơn.

Chính vì giá rẻ nên một số bo Arduino không đảm bảo chất lượng. Đối với những bo có chất lượng đảm bảo thì một lỗi rất hay xuất hiện đó là máy tính không nhận ra Arduino nên không thể nạp chương trình. Continue reading “Cài đặt và sửa lỗi Arduino (bản Trung quốc) không nhận USB”