P13 – Đồng hồ thời gian thực qua Wifi với LED ma trận

Trong bài này chúng ta sẽ làm một đồng hồ với thời gian được cập nhật tự động qua Internet bằng kết nối Wifi. Ngoài ra đồng hồ còn hiển thị thông số môi trường như nhiệt độ và độ ẩm. Khác với những bài trước, LED ma trận sẽ được sử dụng cho phần hiển thị.

Continue reading “P13 – Đồng hồ thời gian thực qua Wifi với LED ma trận”