P13 – Đồng hồ thời gian thực qua Wifi với LED ma trận

Trong bài này chúng ta sẽ làm một đồng hồ với thời gian được cập nhật tự động qua Internet bằng kết nối Wifi. Ngoài ra đồng hồ còn hiển thị thông số môi trường như nhiệt độ và độ ẩm. Khác với những bài trước, LED ma trận sẽ được sử dụng cho phần hiển thị.

Continue reading “P13 – Đồng hồ thời gian thực qua Wifi với LED ma trận”

P10 – Điều khiển thiết bị bằng giọng nói (P2)

Tiếp tục với phần 1, trong phần này chúng ta sẽ thực hiện một hệ thống điều khiển thiết bị bằng giọng nói. Linh kiện được sử dụng rất đơn giản, chỉ có một vi điều khiển NodeMCU với chip wifi ESP8266 gắn sẵn và một bo rơ-le để điều khiển bật tắt thiết bị dùng điện 220V. Phần mềm trên điện thoại Android được viết trên nền tảng của MIT App Inventor.

Continue reading “P10 – Điều khiển thiết bị bằng giọng nói (P2)”