P11 – Máy hiện sóng điện tử (dao động kế) bằng Arduino

Trong khi làm việc với các hệ thống điện tử, máy hiện sóng (dao động kế) là một thiết bị rất quan trọng. Tuy nhiên, giá thành máy hiện sóng là không hề nhỏ để trang bị cho cá nhân hoặc người làm điện tử nghiệp dư. Ngoài ra, kích thước lớn cũng khiến máy hiện sóng chiếm một diện tích đáng kể trên bàn làm việc. Trong bài này, chúng ta sẽ làm một máy hiện sóng điện tử (dao động kế) bằng Arduino. Nó có giá thành rất thấp, nhỏ gọn nhưng vẫn cung cấp được một số tính năng cơ bản.

Continue reading “P11 – Máy hiện sóng điện tử (dao động kế) bằng Arduino”

B29 – Kết nối, kiểm tra và sử dụng OLED 1,3 inch

Màn hình LCD loại 16×2 hoặc tương tự có giới hạn về kích thước và hình ảnh, ký tự có thể hiển thị. Màn hình OLED mới có giá thành không cao, đồng thời có thể hiển thị cả ký tự cũng như hình ảnh đặc biệt. Trong bài này, chúng ta sẽ thử kiểm tra và sử dụng OLED 1,3 inch phổ thông.

Continue reading “B29 – Kết nối, kiểm tra và sử dụng OLED 1,3 inch”